آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمددربرنامه یک شهرضیافت

1sz00007-300x200

 

دربرنامه یک شهرضیافت  به کمک خیرین تعداد ۳۰ نفرزندانی (جرائم غیرعمد) آزادشدند.

1sz1100023 1sz2300014                            1sz1900025-300x200

1sz1700010-300x194

1sz2000024-300x197