آغاز عملیات رنگ آمیزی جداول و نرده ههای سطح شهر اصفهان

به گزارش روابط عمومی انجمن، به لطف خدا و همت هیئت مدیره و همکاری قاضی محترم ناظر زندان اصفهان، عملیات رنگ آمیزی جداول و نرده های سطح شهر اصفهان برای هفتمین سال آغاز شد. در این عملیات که در مناطق ۱۵ گانه اصفهان انجام می گیرد، زندانیان در قالب اکیپ های مجهز به زیباسازی مناطق می پردازند و شهر را برای استقبال از سال جدید آماده می کنند.