آموزش بافت گلیم در مرکز آموزشی انجمن حمایت

به گزارش روابط عمومی و در راستای ایجاد اشتغال خانگی برای خانواده زندانیان، آموزش بافت گلیم، قالیچه، کوسن، پرده، کیف و رومیزی در محل مرکز آموزشی انجمن برگزار خواهد شد.

این دوره آموزشی توسط خانم جمشیدی و طی چهار جلسه برگزار می شود و در انتها تولیدات کارآموزان برای عرضه به بازار از آنها خریداری می شود. دائی، مدیرعامل انجمن گفت خانواده زندانیان می توانند با شرکت در این دوره که بصورت رایگان برگزار می گردد درآمد پایداری برای خود بوجود آورند.
برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۳۷۷۲۶۵۰۵ تماس حاصل نمایید.