ارزش گره گشایی و کمک به نیازمندان

خداوند در آیه ۲ سوره مائده می‌فرماید: و تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان؛ و در نیکوکاری و پرهیزگاری با یکدیگر همکاری کنید و در گناه و تعدی، دستیار هم نشوید.
هر چند خداوند در این آیه زمینه همکاری و تعاون را دو امر نیکی و پرهیزگاری قرار داده، ولی با توجه به مصادیق بسیار زیاد و متعدد و متنوع آن می‌توان دریافت که همه ابعاد زندگی آدمی را دربر می‌گیرد؛ زیرا عنوان بر و نیکی عنوان فراگیری است که هر کار نیک مادی و معنوی و دنیوی و اخروی را دربر می‌گیرد و عنوان تقوا نیز به معنای محافظت انسان از خود در برابر خشم الهی و آتش دوزخ است که ترک هر کار شر و بدی را شامل می‌شود. پس خداوند از انسان می‌خواهد به یکدیگر در انجام هر نیکی در قالب واجبات و مستحبات کمک کنیم.
از سوی دیگر از ما خواسته است تا در کارهائی که گناه و تجاوز به حقوق دیگران است به کمک دیگری نرویم و یار و یاور ظالم و متجاوز نباشیم.
این عبارت که یکی از جوامع کلمات قرآنی و از آموزه‌های کلیدی آن است، در قالب یک واجب دینی و تکلیف الهی مطرح شده است و خداوند از ما خواسته است تا در همه حالات زندگی و در همه ابعاد آن به کمک دیگران برخیزیم و هرچه از دست ما برمی‌آید در قالب نیکوکاری و پرهیزگاری انجام دهیم.
در روایات درباره اهمیت کارگشایی و برطرف کردن مشکلات مردم سخن بسیاری بیان شده و آموزه‌های دستوری و ترغیبی بسیاری نیز مطرح شده است. از جمله امام صادق(ع) فرموده است: سئل رسول‌الله صلی‌الله علیه‌ و آله عن احب الناس الی ‌الله؟ قال: انفع الناس للناس؛ از رسول خدا سئوال شد، محبوب‌ترین مردم در پیشگاه خدا کیست؟ پیامبر فرمود: کسی که بیشترین سود و خدمت را به مردم برساند. (بحارالأنوار، ج۷۳، ص۳۳۹)

در اهمیت کارگشایی و خدمت به دیگران همین بس که پیامبرگرامی‌اسلام(ص) آن را معیار و ملاک مسلمانی دانسته و فرموده است: من اصبح لایهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم؛ کسی که صبح کند و به مسائل مسلمانان همت نگمارد، مسلمان نیست. (بحارالانوار، ج۷۴، ص۳۳۷)

در روایات اهل بیت(ع) آثار بسیاری برای خدمت به مردم بیان شده تا انگیزه برای انجام این گونه کارها به قصد بهره‌وری از برکات آن در انسان برانگیخته شود. عزم بر آن جزم تحقق یابد. در اینجا به برخی از این آثار و برکات براساس آموزه‌های اسلام اشاره می‌شود:
۱- بهره‌مندی از معاونت الهی: اگر کسی به خدمت دیگری برود و او را یاری رساند خداوند نیز معاونت چنین بنده‌ای را به عهده می‌گیرد و یار و یاور او در کارهایش می‌شود. پیامبر اکرم(ص) در این باره می‌فرماید: ان‌الله فی عون المؤمن مادام المؤمن فی عون اخیه المؤمن؛ تا زمانی که مؤمن در کمک به برادر مؤمن خود کوشا باشد، خدا هم او را کمک و یاری خواهد کرد. (بحار‌الانوار، ج ۷۴، ص ۳۱۲)
۲- بهشت:‌ از مهم‌ترین آثار و برکات برآوردن حاجت دیگران و کارگشایی سعادت اخروی و رستگاری ابدی است. امام صادق(ع) در بیان ثواب چنین کاری فرموده است: هر مسلمانی که نیاز مسلمانی را برطرف کند خدای متعال به او می‌فرماید: اجر و ثواب تو به عهده من است و به کمتر از بهشت برای تو راضی نخواهم شد. (بحار‌الانوار، ج ۷۳، ص ۳۱۲) همچنین پیامبر گرامی اسلام فرموده است: کسی که یک حاجت مؤمنی را برآورد خداوند متعال نیازهای زیادی را از او برمی‌آورد که کمترین آنها بهشت است. (بحارالانوار، ج ۷۴، ص ۳۸۵)

برای کمک به خانواده زندانیان نیازمند از طریق تماس با شماره ۰۹۱۳۷۱۲۶۲۱۱ و یا مراجعه به دفتر انجمن حمایت زندانیان در این کار خیر سهیم شوید.