اهداء یک تخته فرش برای کمک به جهیزیه خانواده زندانی

به گزارش روابط عمومی انجمن حمایت زندانیان اصفهان و در راستای کمک به تأمین جهیزیه خانواده زندانیان، یک تخته فرش ۱۲ متری به ایشان اهداء شد.

از برنامه های انجمن،در طول سال کمک به تأمین بخشی از جهیزیه خانواده زندانیان می باشد که توسط خیرین و نیکوکاران انجام می شود. خیرین ارجمند می توانند برای شرکت کردن در این امر خیر و خداپسندانه با انجمن حمایت زندانیان اصفهان تماس حاصل نمایند.