باابلاغ رئیس سازمان زندانهای کشور: اسداله گرجی زاده به عنوان مدیر کل زندان های استان اصفهان منصوب شد.

گرجی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان اصفهان، با حکم رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اسدالله گرجی زاده که پیش از این به عنوان   مدیر کل زندان های استان کردستان مشغول فعالیت  بود به عنوان مدیر کل جدید زندان های استان اصفهان معرفی و منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است:جناب آقای اسدالله گرجی زاده

سلام علیکم

نظر به مراتب تعهد و شایستگی تجارب وسوابق ارزشمند جنابعالی به موجب این حکم به سمت مدیر کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی استان اصفهان منصوب می گردید.

اصلاح و تربیت و ارشاد زندانیان و فراهم ساختن بستر و امکانات لازم برای بازگشت مجدد به کانون خانواده و پذیرش آنان در اجتماع همزمان با اعمال برنامه ریزی برای مراقبت بعد از خروج و جلب همکاری دستگاههای ذیربط در این مهم از جمله وظایف اساسی امر زندانبانی است که نیل به آن مستلزم برنامه ای راهبردی برمبنای فرهنگ انسان ساز و تعالی بخش دین مبین اسلام است که باید ضمن همکاری و هماهنگی اثر بخش با مسئولین محترم قضایی و اجرایی استان و جلب حمایت مادی و معنوی انان به اجرا درآید.

مقتضی است نهایت مساعی و همت خود را درجهت سالم سازی هرچه بیشتر محیط زندانها از طریق توسعه آموزشها،حرفه آموزی،ارتقاء سطح بهداشت و سلامت ،توام با پاس داشت ارزشهای فرهنگی و دینی و نظارت برحسن اجرای قوانین مقررات و آئین نامه اجرایی سازمان را به کارگرفته تا نسبت به تحقق سیاست های ابلاغی مصوب ریاست محترم قوه قضائیه مبتنی بر رهنمودهای مقام معظم رهبری ((مد ظله العالی)) شاهد مدیریتی جهادی در این عرصه خدمتگزاری باشیم.

دکتر جهانگیر

رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور