برگزاری جلسه مشترک معاونین شهرداری های ۱۵گانه اصفهان در محل انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن، معاونین و مسئولین خدمات شهری شهرداری های ۱۵گانه اصفهان در انجمن حمایت حضور پیدا کردند. در این جلسه که برای اولین بار و با حضور امینی معاون مدیرکل زندانهای استان، بیژنی مدیر زندان مرکزی و قاضی ناظر زندان مرکزی برگزار شد، موارد مربوط به رنگ آمیزی جداول و نرده های سطح شهر اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه جلسه معاونین شهرداری ها در خصوص عملیات رنگ آمیزی مناطق نظرات خود را مطرح کردند. امینی در پایان صحبت های ایشان، اجازه دادن به زندانیان برای اجرای عملیات رنگ آمیزی را بخشی از فرآیند بازگشت آنان به جامعه دانست و با اشاره به این موضوع روند کار انجمن را اصلاحی و تربیتی عنوان کرد. همچنین قاضی ناظر زندان با اشاره به حضور بیش از ۱۲۰۰ زندانی برای رنگ آمیزی این کار را ارزشمند دانست. دائی در ادامه جلسه ضمن تشکر از همکاری شهرداری ها در عقد قرارداد در موعد تعیین شده خواستار همکاری مناطق برای انجام هر چه بهتر این پروژه شد.