برگزاری جلسه هیئت مدیره انجمن حمایت

به گزارش روابط عمومی انجمن؛ جلسه هیئت مدیره در دفتر انجمن حمایت زندانیان اصفهان برگزار گردید. در ابتدای این جلسه که با حضور اعضای هیئت مدیره تشکیل شد، اصفهانی دادستان دادگاه عمومی و انقلاب و رئیس هیئت مدیره ضمن خوش آمدگویی به حضار، کار برای رضای خداوند را مهم و عامل ماندگاری آن عنوان کرد. در ادامه دائی مدیرعامل انجمن درباره عملکرد انجمن در ده ماهه سال ۹۸ گزارشی را ارائه داد. در ادامه جلسه اعضای هیئت مدیره در مورد مسائل مربوط به انجمن و برنامه های پیش رو بحث و تبادل نظر کردند.