برگزاری کارگاه آموزشی کارآفرینی ویژه خانواده زندانیان در مرکز تخصصی بانوان آفتاب

به گزارش روابط عمومی انجمن، کارگاه آموزشی کارآفرینی ویژه خانواده زندانیان برگزار گردید. در این کارگاه که با حضور دکتر احمدی مهر برگزار شد، شرکت کنندگان و مدرس کارگاه در مورد (تاب آوری) در برابر مشکلات بحث و گفتگو کردند.دکتر لندی مدیر مرکز تخصصی بانوان آفتاب در این کارگاه طرح اشتغال زایی را برای شرکت کنندگان که از خانواده زندانیان بودند تشریح کردند. همچنین در ادامه این کارگاه و در نوبت دیگر در مورد (خودشناسی) و اهمیت پرداختن به توانایی های فردی و پرورش دادن استعدادها در خانواده زندانیان مواردی مطرح گردید. در این جلسه ازشرکت کنندگان در دوره pre test ‌به عمل آمد. در کنار این کارگاه ؛ فرزندان خانواده زندانیان از محیط شاد و مفرح شهر بازی استفاده کردند.