توزیع بن کارت الکترونیکی حمل ونقل

DSC00017

تعداد ۳۵۰ عددبن کارت شارژالکترونیکی حمل ونقل اتوبوس به ارزش هرعدد ۵۰،۰۰۰ ریال به خانواده مددجویان اهداء گردید.