توزیع ۵ هزار سبد کالا ویژه خانواده زندانیان استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی انجمن، ۵ هزار سبد کالا شامل اقلام اساسی مورد نیاز خانوار؛ ویژه خانواده زندانیان استان اصفهان تهیه و آماده توزیع گردید. این اقلام که شامل برنج، گوشت، مرغ، روغن و میوه می باشد به همت انجمن حمایت زندانیان اصفهان و همکاری نهادهای استانی آماده و برای توزیع در اختیار انجمن قرار گرفت. دائی مدیرعامل انجمن هدف از این اقدام را کمک به خانواده های زندانیان نیازمند عنوان کرد و پاداش نیت های خیرخواهانه در راستای کمک به خانواده های نیازمند را بسیار عظیم دانست.