توزیع ۵۰عددسبدکالای اهدایی توسط خیراندیش :مدیرعامل محترم شرکت افق پسند سپاهان

 

 

DSC00016

 

۵۰ عددسبد کالای اهدایی ازسوی مدیرعامل محترم شرکت افق پسند سپاهان دربین خانواده مددجویان توزیع گردید.