راه اندازی دفترمشاوره حقوقی

سوالات حقوقی

دفتر مشاوره حقوقی انجمن حمایت اززندانیان اصفهان توسط جمعی ازوکلای محترم دادگستری راه اندازی گردید.

  زمان : پنجشنبه ها از ساعت ۱۰ صبح الی ۱۲ (با تعیین وقت قبلی در محل انجمن)

و سه شنبه ها از ساعت ۵-۸ بعدازظهر با معرفی کتبی مراجعه  به آدرس :

هشت بهشت غربی ،حد فاصل چهارراه ملک و نشاط ، کوچه ۷ ، ساختمان کوثر ، واحد ۱۰۲