هیات مدیره

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در انجمن

سمت درخارج از انجمن

۱ علی اصفهانی عضو و رییس هیأت مدیره  انجمن دادستان عمومی و انقلاب
۲ اسدالله گرجی زاده عضو و نایب رییس هیأت مدیره  انجمن مدیرکل زندانهای استان اصفهان
۳ حسین سیستانی محمد آبادی عضو فرماندار شهرستان اصفهان
۴ بیژنی عضو مدیر زندان مرکزی اصفهان
۵ سید عبدالوهاب سهل آبادی عضو رییس هیأت مدیره خانه صنعت ، معدن و تجارت
۶ محمد رضا کجانی عضو مدیر عامل خیریه امام محمد باقر (ع)
۷ محمد عصارزادگان عضو مدیرعامل گروه صنایع غذایی آرد جرعه
۸ محمدحسین صدیقی پور خزانه دار مدیرعامل خیریه امام موسی کاظم (ع)
۹ مصطفی متین راد بازرس مدیرعامل شرکت مصباح گستر
۱۰ احمدرضا پهلوانی بازرس ریاست اداره قضایی ، اجرای احکام و امور بازداشتگاهها
۱۱ مسعود دائی مدیرعامل انجمن مدیرعامل انجمن
۱۲ سید حسن بنی لوحی قائم مقام مدیرعامل انجمن قائم مقام مدیرعامل انجمن