هیات مدیره

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در انجمن

سمت درخارج از انجمن

۱ علی اصفهانی رییس هیأت مدیره  انجمن دادستان عمومی و انقلاب
۲ ضیایی فرد عضو و نایب رییس هیأت مدیره  انجمن مدیرکل زندانهای استان اصفهان
۳ حسین سیستانی محمد آبادی عضو هیئت مدیره فرماندار شهرستان اصفهان
۴ سعیدی خزانه دار رئیس زندان مرکزی اصفهان
۵ سید عبدالوهاب سهل آبادی عضو هیئت مدیره رییس هیأت مدیره خانه صنعت ، معدن و تجارت
۶ محمد رضا کجانی عضو هیئت مدیره مدیر عامل خیریه امام محمد باقر (ع)
۷ محمد عصارزادگان عضو هیئت مدیره مدیرعامل گروه صنایع غذایی آرد جرعه
۸ محمدحسین صدیقی پور خزانه دار انجمن مدیرعامل خیریه امام موسی کاظم (ع)
۹ مصطفی متین راد بازرس انجمن مدیرعامل شرکت مصباح گستر
۱۰ مسعود دائی مدیرعامل انجمن مدیرعامل انجمن