کلاس مشاوره ویژه خانواده زندانیان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی انجمن و به همت واحد آموزش؛ سلسله کلاسهای مشاوره برای خانواده زندانیان برگزار شد. در این کلاس که با حضور دکتر صادقی و در مرکز آموزش انجمن تشکیل شد موارد مربوط به خانواده، جوانان، اعتیاد و …. مورد بحث قرار گرفت.