باابلاغ رئیس سازمان زندانهای کشور: اسداله گرجی زاده به عنوان مدیر کل زندان های استان اصفهان منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان اصفهان، با حکم رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اسدالله گرجی زاده که پیش از این به عنوان   مدیر کل زندان های استان کردستان مشغول فعالیت  بود به عنوان مدیر کل جدید زندان های استان اصفهان معرفی و منصوب شد. در بخشی از این حکم آمده است:جناب […]

Read more