برگزاری جلسه مشترک معاونین شهرداری های ۱۵گانه اصفهان در محل انجمن

به گزارش روابط عمومی انجمن، معاونین و مسئولین خدمات شهری شهرداری های ۱۵گانه اصفهان در انجمن حمایت حضور پیدا کردند. در این جلسه که برای اولین بار و با حضور امینی معاون مدیرکل زندانهای استان، بیژنی مدیر زندان مرکزی و قاضی ناظر زندان مرکزی برگزار شد، موارد مربوط به رنگ آمیزی جداول و نرده های سطح شهر اصفهان مورد بررسی […]

Read more

کلاس مشاوره ویژه خانواده زندانیان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی انجمن و به همت واحد آموزش؛ سلسله کلاسهای مشاوره برای خانواده زندانیان برگزار شد. در این کلاس که با حضور دکتر صادقی و در مرکز آموزش انجمن تشکیل شد موارد مربوط به خانواده، جوانان، اعتیاد و …. مورد بحث قرار گرفت.  

Read more

ابقاء “دائی” در سمت مدیرعامل انجمن برای سال ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی انجمن، با رأی تمامی اعضای هیئت مدیره مسعود دائی برای سال آینده در سمت مدیرعامل انجمن حمایت زندانیان اصفهان باقی ماند. در این جلسه دائی با اشاره به برنامه های پیش روی انجمن در جهت اشتغال زندانیان و حمایت خانواده های آنها، سال آینده را برای برنامه های انجمن رو به جلو پیش بینی کرد.

Read more

کلاس آموزش عروسک بافی در مرکز آموزش انجمن برگزار شد

به گزارش روابط عمومی انجمن و به همت واحد آموزش، کلاس آموزش عروسک بافی در مرکز آموزش زینبیه برگزار گردید. در این کلاس که توسط خانم بیگدلی برگزار شد شیوه بافت عروسک های کاموایی به خانواده زندانیان آموزش داده شد. در پایان کلاس هنرجویان توانستند با کمک آموزش های انجام شده عروسک های کاموایی را آماده کنند.

Read more
1 2