باابلاغ رئیس سازمان زندانهای کشور: اسداله گرجی زاده به عنوان مدیر کل زندان های استان اصفهان منصوب شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های استان اصفهان، با حکم رئیس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اسدالله گرجی زاده که پیش از این به عنوان   مدیر کل زندان های استان کردستان مشغول فعالیت  بود به عنوان مدیر کل جدید زندان های استان اصفهان معرفی و منصوب شد. در بخشی از این حکم آمده است:جناب […]

ادامه مطلب

ماه میهمانی خدا برشمامبارک

خدایاسحربه میهمانی تومی آیم دوست دارم افطارکه شدبتوانم میهمانان تورامیهمان کنم خدایا نیت کرده ام این ماه به شکرانه سلامتی وتوفیق روزه داری سفره افطارم میهمانانش فرزندان بی گناه خانواده های زندانیان باشند.  

ادامه مطلب

خانواده زندانی مجرم نیست ،نیازمندحمایت است

دررویای کودکانه ام میدانی چه میگذرد هرشب ،ازقاب عکس بیرون می آید چرخی درخانه میزند ،کنارتختم می نشیند. دلشوره هایم راازروی موهایم کنارمی زند! اشک هایم راپاک می کند! نمی گویم گرسنه ام ،نگرانم ،لباسم پروصله است دفتری برای مشق فرداندارم ودوباره دررویایم به قاب ،برمیگردد می دانم … پدرم چه دربند ،چه درقاب همیشه دلواپس من است …!   […]

ادامه مطلب
1 2 3 4 7