آموزش وبافت تابلوفرش ویژه خانواده مددجویان

خانواده های محترم مددجویان که تمایل به یادگیری ،آموزش وبافت تابلو فرش دارند جهت منبع درآمد ،درخواست خودرابصورت کتبی ازاول اسفندماه به مدت ۱۵ روز به دفترانجمن حمایت اززندانیان اصفهان ارائه نمایند .                                                       […]

Read more

فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص زندان وخانواده زندانیان

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبرمعظم انقلاب دردیدار مسئولان عالی قوه قضاییه : … مجموعاًزندان یک پدیده نامطلوب است ، مشکلات زندان ،تبعات زندان ،تبعاتی که برای خود زندانی پیش می آید ،تبعاتی که برای خانواده ها پیش می آید،تبعاتی که برای محیط کارپیش می آید.بنابراین سیاست قوه ی قضائیه رااین قراربدهید ودنبال کنید ؛ فکرکنید ،راه پیدا کنید […]

Read more
1 9 10 11 12