فرمایشات مقام معظم رهبری درخصوص زندان وخانواده زندانیان

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای رهبرمعظم انقلاب دردیدار مسئولان عالی قوه قضاییه : … مجموعاًزندان یک پدیده نامطلوب است ، مشکلات زندان ،تبعات زندان ،تبعاتی که برای خود زندانی پیش می آید ،تبعاتی که برای خانواده ها پیش می آید،تبعاتی که برای محیط کارپیش می آید.بنابراین سیاست قوه ی قضائیه رااین قراربدهید ودنبال کنید ؛ فکرکنید ،راه پیدا کنید […]

Read more
1 10 11 12